2009-02-16

Uppgiften var att ljussätta utan reflektion, jag & Linnea faller oftast ur fokus. (Foto till höger av Linnea Nordström)

No comments:

Post a Comment