2009-08-04

Roskilde '09 ur en kompakt digitalkamera. Festivaldagarna inleddes med explosionspunka på motorvägen, fortsatte som den varmaste festivalen på 30 år och avslutades med en hel del fina konserter.


2 comments: