2011-09-10

Vad som kändes som den sista sommardagen spenderades vid kolonilotterna längs med Årstaviken, med äppelträd, blomster och tågräls in i mörka tunnlar.
Spent what truly felt like the last day of summer at the allotments by Årstaviken.
Appletrees, flowers and railroads going in to dark tunnels.


2 comments: